Mülkiye’nin “Katliamlar ve Barış” Sayısı…

Mülkiye Dergisinin son sayısında yer alan “Kürt Sorununun “Çözüm Süreci” Biterken AKP Medyası ve Psikolojik Savaş” başlıklı yazımın özet ve abstract’ını aşağıda paylaşıyorum. Umarım dergiyi edinerek devamını da okur ve görüşlerinizi/eleştirilerinizi belirtirsiniz…

Mülkiye Dergisi: 39/4 Aralık 2015
Mülkiye Dergisi: 39/4 Aralık 2015

Özet
Kolonyal döneme kadar giden, ancak 1960’lı yıllarda yenilenen ayaklanma bastırma
literatürü (counter-insurgency), temelde siyasal iktidarların yığınsal ayaklanmalarla
açığa çıkan meşruiyet krizlerine yanıt vermek üzere kurgulanmıştır. Medyanın,
ayaklanmacılara fikri desteği kırmak üzere yürütülen psikolojik savaş programlarında özel
bir yeri bulunmaktadır. AKP Hükümeti, 2013 Haziranında patlak veren Gezi protestoları
ve Fethullah Gülen Cemaatiyle olan stratejik ortaklığın fiilen bittiğini gösteren 17/25
Aralık 2013 yolsuzluk operasyonlarından itibaren AKP medyasının merkezinde olduğu
yeni bir psikolojik savaş başlatmıştır. Hükümetle Kürt özgürlük hareketinin temsilcileri
arasında yürütülen Çözüm Sürecinin 7 Haziran 2015 seçimlerinde fiilen ortadan
kalkması fiziki çatışmayı olduğu kadar, süre giden psikolojik savaşı da şiddetlendirmiştir.
Bu koşullarda, toplumu derin şekilde kutuplaştırıcı siyasetiyle paralel şekilde
Hükümetin kullandığı temel unsurlar, AKP medyası ve yine partinin eşgüdümündeki
özel iletişim birimine bağlı, AK-trol olarak bilinen sosyal medya kullanıcıları olmuştur.
Bu çalışmada, AKP ve doğal lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın psikolojik
savaş çabaları, medya çerçevelemesi ve ayaklanma bastırma literatürü bağlamında
çözümlenmektedir. Çalışmanın temel varsayımı, Türkiye’de son dönemde yaşanan
krizin, AKP’nin psikolojik savaş siyasetiyle ortadan kaldırılamayacağı, “sıradan insanların”
kamusal bilgiye erişiminin olağandışı ölçüde sınırlandırılmasına, Hükümet medyasının
savaş kışkırtıcılığının da olağandışı artmasına rağmen bütün Devlet aygıtı kullanılsa bile
günümüz koşullarında aktif rıza üretmenin kolaylaşmadığıdır.

Anahtar Sözcükler: Kürt sorunu, çözüm süreci, AKP medyası, ayaklanma bastırma, psikolojik savaş

“AKP Media and Psychological Warfare at the End of the “Solution Process” of the Kurdish Issue”

Abstract
The counter insurgency literature basically devised to respond to legitimacy crisis
caused by mass uprisings its history goes back to the Colonial Era however it has
experienced a revival in the 1960s. Media has a crucial role in psychological warfare
to counter the intellectual support to insurgency. After the Gezi uprisings and 17/25
December corruption scandal which brought to an end to the strategic alliance ongoing
between Fethullah Gülen Movement, Government started a new psychological war
in which AKP media was at the centre. General Elections at 7 June 2015 marked the
end of the Solution Process between Kurdish Movement and Turkish Government and
escalation of physical violence also meant an increase in psychological warfare efforts.
In these circumstances, main instruments of the Government have been AKP media
and AK-trolls, a special communication unit which are consisted of social media users
coordinated by the Party paralleling with its highly polarizing politics. In this study AKP’s
and its natural leader President Recep Tayyip Erdoğan’s psychological warfare efforts
are analyzed by means of media framing concept and counter insurgency literature.
The primary assumption of the study is the current crisis in Turkey cannot be solved
by the AKP’s psychological warfare politics; the restrictions on the access to public
knowledge and Government media’s excessive war-mongering do not guarantee the
active consent of “ordinary citizens”.

Keywords: Kurdish issue, solution process, AKP media, counter-insurgency, psychological warfare

Reklamlar

Medya ve İletişim Politikaları (E-Kitap Projemiz)

Merhabalar,

Efendim, sevgili Funda Başaran ve bendeniz yıllardır İLEF‘te medya ve iletişim politikaları konusunda dersler veriyoruz ama bu derslerde anlattığımız kuramsal ve pratik bilgileri, her dönem yenilenen politika konularını, giderek zenginleşen örnek olayları öğrencilerimize sunabileceğimiz güncel, derli toplu bir kitap yazamamıştık. TÜBİTAK‘ın geçtiğimiz yıl yaptığı “Akademik E-Kitap” çağrısı bizi heyecanlandırdı, beklediğimiz maddi kaynak ve motivasyonu sağladı, başladık çalışmaya…

Günlerce kitabı planladık, örnek bölümlerimizi yazdık, örnek slaytlar hazırladık, en can sıkıcı kısım olan tahmini bütçe detaylarıyla (bu iş Funda’ya yıkıldı tabi!) boğuştuk ve dosyamızı 30 Aralık 2014 günü, 253496 giriş numarası ile TÜBİTAK’a arz ettik.

Uzunca bir süre bekledikten sonra, Türkiye’nin her yerinden, farklı konularda ders kitabı öneren dosyaların gönderildiği bu projenin sonucunu öğrendik. Başvuruların minnacık bir kısmı dışında tamamı reddedildi; bizim şahane dosyamız dahil 🙂

Bu durum karşısında, yaşadığımız düşkırıklığından kısa sürede sıyrılıp, kaynak bulsak da bulmasak da projeye devam etme kararı aldık. Kafanızdaki planlar, birilerine bahsettiğinizde belli bir gerçeklik kazanıyor, gelişiyor, sizi motive edebiliyor. O yüzden sizlere duyuruyoruz ve umarım yüzümüz kara çıkmaz diyoruz.

Aşağıda, başvuru dosyasında önerdiğimiz kitabın içindekiler bölümü var. Buradaki içeriğe dair görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekleriz…

Not: TÜBİTAK’ın ret gerekçesini hala öğrenebilmiş değiliz, gerekçe gelirse sizlerle paylaşacağım… TÜBİTAK’tan ikinci reddimi alıyorum, üçüncü başvuruyu yapar mıyım bilmiyorum 🙂

1791'de Amerikan Anayasasında yapılan İlk Değişiklik, ifade özgürlüğünü güvence altına alır. Fotoğrafta, buna dayalı olarak ayrılmış First Amendment Alanına bırakılan pankartta şu yazıyor: Birinci Değişiklik bir alan değildir...
1791’de Amerikan Anayasasında yapılan İlk Değişiklik, ifade özgürlüğünü güvence altına alır. Fotoğrafta, buna dayalı olarak ayrılmış First Amendment Alanına bırakılan pankartta şu yazıyor: Birinci Değişiklik bir alan değildir… Kaynak: http://apublicdefender.com/2014/08/19/things-from-ferguson-that-even-you-cant-ignore/

————————————————————————–

Bir E-Kitap Projesi: MEDYA VE İLETİŞİM POLİTİKALARI

Bölüm I. Giriş ve Medya politikalarını bir kamu politikası olarak kavramak

 1. Alt Bölüm: Bir kamu politikası olarak medya politikaları
 2. Alt Bölüm: Kamu yararını tanımlamak
 3. Alt Bölüm: Kamu yararı tanımını belirleyen ve meşrulaştıran değerler
  1. Özgürlük ve eşitlik
  2. Erişim
  3. Bağımsızlık
  4. Çoğulculuk
 4. Alt Bölüm: Medya Politikaları ve içerik düzenlemesi
 5. Alt Bölüm: İletişim Politikaları ve erişim düzenlemesi
 6. Alt Bölüm: Medya ve İletişim politikalarına dair kuramlar (Normatif kuramlar, karşılaştırmalı medya sistemleri)

Bölüm II: Medya ve İletişim politikalarının tarihsel bağlamı(17. Yüzyıldan 19. Yüzyıla)

 1. Alt Bölüm: Tarihselleştirmenin önemi
 2. Alt Bölüm: İletişim araçlarının kısa tarihi
 3. Alt Bölüm: İfade ve basın özgürlüğünün gelişimi
 4. Alt Bölüm: Basının ticarileşmesi ve reklamcılığın doğuşu
 5. Alt Bölüm: Uluslararası İletişim ağı olarak telgrafın ortaya çıkışı ve basınla etkileşimi
 6. Alt Bölüm: Uluslararası iletişimin kurumsallaşması (ITU, UPU ve Haber Ajansları)

Bölüm III: Yirminci yüzyılda medya kavramının ortaya çıkışı ve yeni sorun alanları

 1. Alt Bölüm: Basının Tekelleşmesi
 2. Alt Bölüm: Sinema sanayiinin doğuşu ve tekelleşmesi
 3. Alt Bölüm: Müzik sanayiinin başka sanayilerle yakınsayan gelişimi
 4. Alt Bölüm: Reklama dayalı kitle iletişiminin ortaya çıkışı

Bölüm IV: İkinci Dünya Savaşından sonra medya ve iletişim politikaları: Şebekeler ve kamusal hizmet politikaları

 1. Alt Bölüm: Savaş sonrasını şekillendiren faktörler
  1. Soğuk Savaş
  2. Kamu İşletmeciliğinin yaygınlaşması
  3. Yeni uluslararası bağımlılık biçimleri ve başkaldırılar
 2. Alt Bölüm: Televizyonun altın çağında içerik politikaları
 3. Alt Bölüm: PTT Geleneği ve Kamu Hizmeti Politikaları
 4. Alt Bölüm: Uzay savaşları ve iletişim teknolojilerinde yeni gelişmeler
 5. Alt Bölüm: Kapitalizmin büyük krizi ve yeniden yapılandırma politikaları

Bölüm V: İletişimin yeniden yapılandırılması ve yeni bir iletişim mimarisi

 1. Alt Bölüm: Yeni Düzenleme Rejimi ve Sektörel, teknolojik, düzenleyici yakınsama
 2. Alt Bölüm: İletişimin stratejik bir sektör olarak yapılanması ve ekonomik yakınsama
 3. Alt Bölüm: Uluslararası Enformasyon Toplumu Politikaları ve ulusötesi kurumlar
 4. Alt Bölüm: İnternet ve mobil iletişimin yükselişi
 5. Alt Bölüm: Dijital iletişim çağında içerik düzenlenmesi ve demokratik haklar
 6. Alt Bölüm: Farklı ülkelerde bağımsız düzenleyici otoriteler

Bölüm VI: Günümüz iletişim ortamında medya ve iletişim politikalarının sorun alanları

 1. Alt Bölüm: Kitlesel gözetim ve iletişim politikaları
 2. Alt Bölüm: İletişim sektöründe çelişkiler ve çıkar çatışmaları
 3. Alt Bölüm: Alternatif iletişim, alternatif medya
 4. Alt Bölüm: İletişim ve medya politikalarının geleceği

Bölüm VII: Sonuç

Kitabın Hedef Kitlesi: İletişim Fakültelerinin Lisans öğrencileri ile Sosyal Bilimler alanında iletişimle ilgili programlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilerin yanı sıra, Sosyal Bilimlerin özellikle sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrenciler hedef kitle olarak görülmektedir.