Aylık arşivler: Eylül 2015

Medya ve İletişim Politikaları (E-Kitap Projemiz)

Merhabalar,

Efendim, sevgili Funda Başaran ve bendeniz yıllardır İLEF‘te medya ve iletişim politikaları konusunda dersler veriyoruz ama bu derslerde anlattığımız kuramsal ve pratik bilgileri, her dönem yenilenen politika konularını, giderek zenginleşen örnek olayları öğrencilerimize sunabileceğimiz güncel, derli toplu bir kitap yazamamıştık. TÜBİTAK‘ın geçtiğimiz yıl yaptığı “Akademik E-Kitap” çağrısı bizi heyecanlandırdı, beklediğimiz maddi kaynak ve motivasyonu sağladı, başladık çalışmaya…

Günlerce kitabı planladık, örnek bölümlerimizi yazdık, örnek slaytlar hazırladık, en can sıkıcı kısım olan tahmini bütçe detaylarıyla (bu iş Funda’ya yıkıldı tabi!) boğuştuk ve dosyamızı 30 Aralık 2014 günü, 253496 giriş numarası ile TÜBİTAK’a arz ettik.

Uzunca bir süre bekledikten sonra, Türkiye’nin her yerinden, farklı konularda ders kitabı öneren dosyaların gönderildiği bu projenin sonucunu öğrendik. Başvuruların minnacık bir kısmı dışında tamamı reddedildi; bizim şahane dosyamız dahil 🙂

Bu durum karşısında, yaşadığımız düşkırıklığından kısa sürede sıyrılıp, kaynak bulsak da bulmasak da projeye devam etme kararı aldık. Kafanızdaki planlar, birilerine bahsettiğinizde belli bir gerçeklik kazanıyor, gelişiyor, sizi motive edebiliyor. O yüzden sizlere duyuruyoruz ve umarım yüzümüz kara çıkmaz diyoruz.

Aşağıda, başvuru dosyasında önerdiğimiz kitabın içindekiler bölümü var. Buradaki içeriğe dair görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekleriz…

Not: TÜBİTAK’ın ret gerekçesini hala öğrenebilmiş değiliz, gerekçe gelirse sizlerle paylaşacağım… TÜBİTAK’tan ikinci reddimi alıyorum, üçüncü başvuruyu yapar mıyım bilmiyorum 🙂

1791'de Amerikan Anayasasında yapılan İlk Değişiklik, ifade özgürlüğünü güvence altına alır. Fotoğrafta, buna dayalı olarak ayrılmış First Amendment Alanına bırakılan pankartta şu yazıyor: Birinci Değişiklik bir alan değildir...
1791’de Amerikan Anayasasında yapılan İlk Değişiklik, ifade özgürlüğünü güvence altına alır. Fotoğrafta, buna dayalı olarak ayrılmış First Amendment Alanına bırakılan pankartta şu yazıyor: Birinci Değişiklik bir alan değildir… Kaynak: http://apublicdefender.com/2014/08/19/things-from-ferguson-that-even-you-cant-ignore/

————————————————————————–

Bir E-Kitap Projesi: MEDYA VE İLETİŞİM POLİTİKALARI

Bölüm I. Giriş ve Medya politikalarını bir kamu politikası olarak kavramak

 1. Alt Bölüm: Bir kamu politikası olarak medya politikaları
 2. Alt Bölüm: Kamu yararını tanımlamak
 3. Alt Bölüm: Kamu yararı tanımını belirleyen ve meşrulaştıran değerler
  1. Özgürlük ve eşitlik
  2. Erişim
  3. Bağımsızlık
  4. Çoğulculuk
 4. Alt Bölüm: Medya Politikaları ve içerik düzenlemesi
 5. Alt Bölüm: İletişim Politikaları ve erişim düzenlemesi
 6. Alt Bölüm: Medya ve İletişim politikalarına dair kuramlar (Normatif kuramlar, karşılaştırmalı medya sistemleri)

Bölüm II: Medya ve İletişim politikalarının tarihsel bağlamı(17. Yüzyıldan 19. Yüzyıla)

 1. Alt Bölüm: Tarihselleştirmenin önemi
 2. Alt Bölüm: İletişim araçlarının kısa tarihi
 3. Alt Bölüm: İfade ve basın özgürlüğünün gelişimi
 4. Alt Bölüm: Basının ticarileşmesi ve reklamcılığın doğuşu
 5. Alt Bölüm: Uluslararası İletişim ağı olarak telgrafın ortaya çıkışı ve basınla etkileşimi
 6. Alt Bölüm: Uluslararası iletişimin kurumsallaşması (ITU, UPU ve Haber Ajansları)

Bölüm III: Yirminci yüzyılda medya kavramının ortaya çıkışı ve yeni sorun alanları

 1. Alt Bölüm: Basının Tekelleşmesi
 2. Alt Bölüm: Sinema sanayiinin doğuşu ve tekelleşmesi
 3. Alt Bölüm: Müzik sanayiinin başka sanayilerle yakınsayan gelişimi
 4. Alt Bölüm: Reklama dayalı kitle iletişiminin ortaya çıkışı

Bölüm IV: İkinci Dünya Savaşından sonra medya ve iletişim politikaları: Şebekeler ve kamusal hizmet politikaları

 1. Alt Bölüm: Savaş sonrasını şekillendiren faktörler
  1. Soğuk Savaş
  2. Kamu İşletmeciliğinin yaygınlaşması
  3. Yeni uluslararası bağımlılık biçimleri ve başkaldırılar
 2. Alt Bölüm: Televizyonun altın çağında içerik politikaları
 3. Alt Bölüm: PTT Geleneği ve Kamu Hizmeti Politikaları
 4. Alt Bölüm: Uzay savaşları ve iletişim teknolojilerinde yeni gelişmeler
 5. Alt Bölüm: Kapitalizmin büyük krizi ve yeniden yapılandırma politikaları

Bölüm V: İletişimin yeniden yapılandırılması ve yeni bir iletişim mimarisi

 1. Alt Bölüm: Yeni Düzenleme Rejimi ve Sektörel, teknolojik, düzenleyici yakınsama
 2. Alt Bölüm: İletişimin stratejik bir sektör olarak yapılanması ve ekonomik yakınsama
 3. Alt Bölüm: Uluslararası Enformasyon Toplumu Politikaları ve ulusötesi kurumlar
 4. Alt Bölüm: İnternet ve mobil iletişimin yükselişi
 5. Alt Bölüm: Dijital iletişim çağında içerik düzenlenmesi ve demokratik haklar
 6. Alt Bölüm: Farklı ülkelerde bağımsız düzenleyici otoriteler

Bölüm VI: Günümüz iletişim ortamında medya ve iletişim politikalarının sorun alanları

 1. Alt Bölüm: Kitlesel gözetim ve iletişim politikaları
 2. Alt Bölüm: İletişim sektöründe çelişkiler ve çıkar çatışmaları
 3. Alt Bölüm: Alternatif iletişim, alternatif medya
 4. Alt Bölüm: İletişim ve medya politikalarının geleceği

Bölüm VII: Sonuç

Kitabın Hedef Kitlesi: İletişim Fakültelerinin Lisans öğrencileri ile Sosyal Bilimler alanında iletişimle ilgili programlarda Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilerin yanı sıra, Sosyal Bilimlerin özellikle sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi ile ilgili bölümlerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrenciler hedef kitle olarak görülmektedir.

Reklamlar